بهار
۱۳٩۱/٧/۱٧
کانون شعر ... نظرات() 

 

کانون  شعر فرهنگسرای شفق  " حافظ" ، روزهای دوشنبه از ساعت 6- 4واقع در یوسف آباد  ، خیابان سید جماالدین ، خیابان نوزدهم ، پارک شفق برگزار می شود شرکت همه علاقه مندان در این کانون آزاد است .