نکته هایی در باره درست نویسی ( 4 )

 

 1-اسپانیولی  : اسپانیول واژه فرانسوی است .این کلمه" صفت "و به معنی "منسوب به اسپانیا "آمده است . در زبان فارسی "ی " صفت ساز بر آن می افزایند و اسپانیولی می گویند . قاعده ساختن صفت نسبی در فارسی ، آن است که " ی " در پایان نام شهر ، کشور یا قاره می آید مانند اصفهانی ، ایرانی ،آسیایی پس بهتر است زبان و مردم اسپانیا را  اسپانیا واسپانیایی بگوییم ، نه  اسپانیولی . 

 

 2-واژه اسلحه جمع مکسر سلاح است . گاهی این کلمه را در زبان فارسی  با " ها "  نشانه جمع فارسی می آورند . اما بهتر است که به جای آن "سلاح ها "گفته شود . 

 

 3-واژه " اشعه  " جمع ، و مفرد آن  "شعاع " در معنای  "پرتو "است .پس  بهتر است به جای اشعه ها ، "شعاع ها "گفته شود .

 

/ 0 نظر / 21 بازدید