داستانی واقعی از پادشاهی شیرین دختر رستم بن شروین و همسر فخرالدین دیلمی

 ملک خاتون همسر فخرالدین دیلمی

سیده ملک خاتون یا« شیرین» معروف به ام الموک دخت اسپهبد رستم طبری و همسر فخرالدوله دیلمی از پادشاهان  آل بویه و نخستین زن مسلمان فرمانروا بوده است . نیاکان ملک خاتون نیز همه از پادشاهان طبرستان و دیلم بوده اند."

پس از مرگ فخرالدوله دیلمی در سال 387 قمری ،  حکومت ری و همدان به دو پسر خردسالش شمس الدوله و مجد الدوله دیلمی رسید به همین سبب اداره امور پادشاهی به مادر آنان  ملک خاتون سپرده شد . وی تا سال 407 هجری قمری حکومت را در دست داشت .

در دوره ای که سیده خاتون زمام کارها را در دست داشت سلطان محمود غزنوی  با  اندیشه ی تسخیر ری در پیامی از ملک خاتون درخواست کرد که در ری خطبه  و سکه به نام سلطان محمود کند اما پاسخ سنجیده ی آن زن با کفایت وی را از این درخواست پشیمان کرد . پاسخ سیده خاتون چنین بود :

« تا شوی من زنده بود مرا اندیشه آن بود که تو را مگر این راه بود و قصد ری کنی . چون وی فرمان یافت و شغل به من افتاد مرا این اندیشه از دل برخاست ، گفتم : محمود پادشاهی عاقل است ، داند که چون او پادشاهی را به جنگ زنی نباید آمدن . اکنون اگر بیایی خدای آگاه است که من نخواهم گریخت و جنگ را ایستاده ام . از آنچه در دو بیرون نباشد ؛ از دو لشکر یکی شکسته شود ؛ اگر من تو را بشکنم به همه عالم نویسم که سلطان محمود را بشکستم که صد پادشاه را شکسته بود . مرا هم فتح نامه بود و رسد و هم شعر فتح و اگر تو مرا بشکنی چه توانی داشت ؟ گویی زنی را بشکستم ؟ تو را نه فتح نامه بود و نه شعر فتح که شکستن زنی بس فخر نباشد گویند سلطان محمود زنی را بشکست .

سیّده ملک خاتون در دوران زمامداری خویش در آبادانی سرزمین تحت حکومت خود بسیار کوشید به وضع عموم مردم  رسیدگی می کرد و در هنگام بار عام از نزدیک از احوال آنان با  خبر می شد و به امور  لشکریان و سپاهیان نظارت داشت .

اکنون بقعه ای در شرق  تهران به نام « سیده ملک خاتون » وجود دارد   که زیارتگاه مردم است و به نظر مرحوم آقای مصطفوی ، باستان شناس برخلاف آنچه مشهور شده ، این بقعه ، مدفن یکی از نوادگان امام موسی کاظم « ع» نمی باشد ،  بلکه به احتمال بسیار زیاد مربوط به سیده ملک خاتون همسر فخرالدوله دیلمی است .

منابع :

wikipedia.org

www.wahr.ir

virtualtour.tehran.ir

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 166 بازدید