شعر بانک جرس از شاعر معاصربهاالدین خرمشاهی

 

 

 

 

هاءالدین خرمشاهی 

 

 

 

 

 

بازوی من خم میشود ،یعنی خدا هست        

مه بیش یا کم می شود ،یعنی خدا هست             

مرغ مهاجر را در اقصی نقطه خاک             

دانه فراهم می شود  ،یعنی خدا هست

وقتی که گندمزار، در پیش عطر بهاران           

 سر تا قدم خم می شود ،یعنی خدا هست

وقتی درختان کرده دست خویش بالا         

وان ابر نم نم می شود ،یعنی خدا هست

وقتی حباب پاکدل بر روی برفاب       

همجام شبنم می شود ،یعنی  خدا   هست

وقتی سلوک جویباری رو به  دریا         

همرنگ زم زم می شود ،یعنی خدا هست

وقتی پرستو جوجه های تازه زا را             

مستانه همدم می شود  ، یعنی  خدا هست

وقتی  بهاران  زایی آهو و پاژن           

رسمی دمادم می شود ، یعنی  خدا هست

وقتی هراس  قدسی   آرامبخشی        

با سینه محرم می شود ،یعنی خدا هست

وقتی که بیم آسمان آشوب و مه بانگ        

آرام جانم  می شود ،  یعنی  خدا  هست

بانگ جرس می آید از آن دوردستان      

دیگر مسلم می شود ،یعنی  خدا  هست

گهگاه  طبعی  از تجلی  بار  گیرد               

مانند مریم می شود،  یعنی  خدا هست

گویی شرابی دیرساله بود این شعر         

 جامی اگر جم می شود،یعنی خدا هست

فرمود  با  قلب  شکسته  همنشینم            

غمگین چو بی غم می شود ،یعنی خدا هست

وقتی دلی با صد هزاران رهزن فکر          

مایل به حق هم می شود ،یعنی خدا هست

دنیا تلنباری به روی همدگر نیست                

 وقتی منظم می شود ، یعنی خدا هست

دنیا  توانستی نباشد  هست  اما                    

عالم چو عالم می شود، یعنی خدا هست

                                                        
"از مجمو عه شعر بهاالدین خرمشاهی"

/ 0 نظر / 31 بازدید