احوال و آثار ناصر خسرو

 

ناصر خسرو قبادیانی

 

ابومعین حمیدالدین ناصرخسرو قبادیانى مروزى، در سال 394هجرى در روستاى قبادیان مرو، دیده به جهان گشود. ( این روستا  اکنون جزء کشور تاجیکستان است )وی از آغاز جوانى به فراگیرى دانش‌هاى گوناگون پرداخت و در سایه‌ى هوش سرشار و روح پژوهشگر خویش ازدانش‌هاى دوران خود مانند فلسفه، اخترشناسى، کیهان‌شناسى، پزشکى، کانى‌شناسى،هندسه‌ى اقلیدوسى، موسیقى، علوم دینى، نقاشى، سخنورى و ادبیات بهره‌ها گرفت. خوداو در این باره مى‌گوید :

 

به هر نوعى که بشنیدم ز دانش   

                                                  نشستم بر در او من مجاور

 

نماند از هیچگون دانش که من زان

                                                نکردم استفادت بیش و کم‌تر

 

با این همه، چون ناصرخسرو از خانوده‌اى سرشناس و دیوان‌سالار برخوردار  بود، درسال‌هاى پایانى فرمانروایى سلطان محمودغزنوى به کار دیوانى مشغول شد و این کار را تا 43 سالگى در دربارسلطان مسعود غزنوى و ابوسلیمان جغرى بیک داوود بن میکائیل ادامه داد. وی دورانی رادر بی خبری و بیهده گویی سپری کرد وی خود را به خاطر آن سخنان بیهوده این گونه ملامت مى‌کند :

 

اندر محال و هزل زبانت دراز بود   

                                         واندر زکات دستت و انگشتکان قصیر

 

بر هزل کرده وقف زبان فصیح خویش

                                           بر شعر صرف کرده دل و خاطر منیر 

 

آن کردى از فسادکه گر یادت آیدت   

                                              رویت سیاه گردد و تیره شود ضمیر  

 

          چشمت همیشه مانده به دست توانگران  

                                             تا اینت پانذ آرد و آن خز و آن حریر  

 

اما همین که به چهل سالگى پا گذاشت کم‌کم از کرده‌هاى خود پشیمان شد و سرانجام در پى دیدن خوابى شگفت بسیار دگرگون شد. خود او سرگذشت آن تغییر حال را در آغاز سفرنامه چنین نوشته است:

«شبى در خواب دیدم که یکى مراگفت چند خواهى خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند. اگر بهوش باشى بهتراست. من جواب گفتم که: حکیمان جز این چیزى نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند.جواب دادی: در بى‌خودى و بى‌هوشى راحتى نباشد. حکیم نتوان گفت کسى را که مردم را
به بى‌هوشى رهنمون باشد، بلکه چیزى باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که
:من این از کجا آرم؟ گفت: جوینده یابنده باشد. سپس، به سوى قبله اشاره کرد ودیگرسخن نگفت . »                             

هنگاهى که ازخواب بیدار شد، آن گفته‌ها با او بود و بر او اثرى ژرف گذاشت و با خود گفت:" ازخواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب چهل‌ساله نیز بیدار شوم." ومصمم شد که همه‌ى رفتار خود را تغییر دهد . چون در خواب وی را سوى قبله خوانده بودند،بر آن شد که برای زیارت خانه خدا و بجای آوردن مراسم حج به مکه رود او سفر خود را درسال 437 هجرى از مرو و با همراهى برادرش ابوسعید و یک غلام هندى آغاز کرد. او از بخش‌هاى شمالى ایران به سوریه و آسیاى صغیر و سپس فلسطین، مکه، مصر و بار دیگر مکه و مدینه رفت و پس از زیارت خانه‌ى خدا ازمسیر  جنوب ایران و پشت سر گذاشتن نقاط بسیاری ، راهى بلخ شد. حاصل هفت ساله سفر  ناصر خسرو  و پیمودن  سه هزار فرسنگ راه دشوار علاوه بر دگرگونى فکرى ،سفرنامه‌ى ناصرخسرو است که مطالب و اطلاعات گرانبهایی به خوانندگان عرضه می کند ..

  حدود سه سال از هفت سال این سفر را در مصر در خدمت خلفای فاطمی گذراند و دست آورد این مدت ،آشنایى او باپیروان فرقه‌ى اسماعیلیه و پذیرش روش و آیین آنان شد . به اعتقاد اسماعیلیه امامت  از امام جعفر صادق(ع) به یکى از فرزندان
ایشان به نام محمد بن اسماعیل رسیده است  که همچنان زنده است و پنهانى زندگى مى‌کند. ازآن‌جا که پیروان فرقه اسماعیلیه برای تعقل و خردورزى اهمیت زیادى قائل بودند ،ناصرخسرو به آن فرقه گروید  وی  در مصر به خدمت خلیفه‌ى فاطمى مصر، المستنصربالله ابوتمیم معد بن على(487-420 هجرى قمرى)رسید و از سوى این خلیفه  به عنوان حجت خراسان برگزیده شد ..

ناصرخسرو دربازگشت به ایران، که همزمان با آغاز فرمان‌روایى سلجوقیان بود، در آغاز به بلخرفت و به ماموریت خود  یعنی  تبلیغ مذهب اسماعیلى پرداخت. اما پس از مدت کوتاهی  با مخالفت‌هاى گروه زیادى از مردم آن شهر رو به رو شد تا جائیکه بیم کشته  شدن وی بدست مخالفان می رفت. خود در این باره مى‌گوید :

در بلخ    ایمن   ‌انداز   هر   شرى  

                                          مى‌خوار و دزد و لوطى و زن‌باره       

ور دوستدار آل رسولى تو چون  

                                           من ز  خان و  مان  شوى  آواره

 

از این رو وی به ناچار، به شهرهاى دیگر خراسان و مازندران روى آورد در حالیکه همچنان به کار تبلیغی خود ادامه می داد. با اینکه در مازندران توانست  پیروانى پیدا کند  ،ولی در نهایت  مردم آن سامان چندان روى خوش به او نشان ندادندو مورد آزار خلق قرار گرفت . وی سرانجام برای حفظ جان و مصون ماندن از  آزار  به دره ی یمگان بدخشان افغانستان پناه برد تا در پناه خلوت آن سرزمین کوهستانى و به دور از هیاهو روزگار گذراند وی از زندگی در آنجا و  تنهایى و آوارگی و دوری از خانواده و زادگاه شکوه می کند و انعکاس این مسائل در شعر این دوران آشکار است  .در همین ایام دست به نگارش آثارش زد. بیش‌ترآثار او طى 15 سال ماندن در همین کوهستان به نگارش درآمده است . اودر آن سال‌ها از پشتیبانى على‌ بن اسد بن حارث، که اسماعیلى مذهب بود و ناصرخسرو کتاب جامع الحکمتین خود را به درخواست او نوشته است، برخوردار بود.سرانجام در همان سرزمین به سال 481 قمرى دیده از
جهان فروبست .

 

 

ویژگی های شعر ناصر خسرو :

 

شعرهاى ناصرخسرودر سبک خراسانى سروده شده ، سبکى که شاعران بزرگى مانند رودکى، فردوسی ، عنصرى ومسعود سعد سلمان به آن شیوه شعر سروده‌اند. اما از آن جایی که ناصر خسرو اندیشمندی است که هنر خود را در خدمت بیان اعتقادات و باورهای دینی ، اجتماعی و سیاسی خودگرفته وآن را  به زبان شعر بیان کرده به ناچار  شعر او روانى و انسجام شعر شاعرانی چون عنصرى و مسعود سعد سلمان را ندارد.

   از ویژگی های دیگر شعر ناصر خسرو آنست که وی به جای مدح پادشاهان و وزیران و بزرگان حکومت در دیوان خود به ستایش بزرگان دین و خلیفه‌هاى فاطمى پرداخته همچنین دردیوان وی به جای بیان احساسات عاشقانه ووصف معشوق ودلبستگى‌هاى زندگى و وصف طبیعت که بسیار اندک است ، ابیات فراوانی در دادن پند و اندرز و روشنگرى مخاطب دارد و گاهى نیز با گنجاندن دانش‌هاى مختلف زمان خود چون فلسفه، پزشکى، اخترشناسى و شگفتى‌هاى آفرینش را در قصیده‌هاى خود خواننده را به فکر کردن وادار کرده  و باورهاى خود را اثبات  می کند .

ناصرخسرو ازمیان قالب های مختلف  شعرى قالب قصیده رابرگزیده و بیان مقصود کرده است. وی از قالب غزل گریزان بوده و غزل سرایی از دلبران و زیبارویان  را کاری بیهوده می دانست  و  بارها از غزل‌سرایان روزگار خود انتقاد کرده است :

 

جز سخن من ز دل عاقلان         

                                       مشکل و مبهم را نارد زوال                     

 خیره نکرده‌ست دلم را چنین

                                          نه غم هجران و نه شوق وصال 

                   

نظم نگیرد به دلم در غزل   

                                            راه  نگیرد  به  دلم  در  غزال     

از چو منى صیدنیابد هوا    

                                           زشت بود شیر، شکار شگال   

نیست هوا را به دلم در، مقر   

                                         نیست مرا نیز به گردش، مجال

 

ناصر خسرو چون فردوسی شیفته‌ى کسب علم و دانش و خردورزى است و شعرى را مى‌پسندد که شنونده را به فکر کردن وادارد و مى‌گوید :

 

اگر شاعرى را تو پیشه گرفتى

           
                                            یکى نیز بگرفت خنیاگرى را                 

تو برپایى آن‌جاکه مطرب نشیند   

                                             سزد  گر  ببرى  زبان  جرى  را 

صفت چند گویى به شمشاد و لاله         

                                               رخ چون مه و زلفک عنبری را 

به علم و به گوهر کنى مدحت آنرا     

                                            که مایه‌ست مرجهل و بدگوهرى را

به نظم اندر آرى دروغى طمع را

                                            دروغست سرمایه مر کافرى را                    

          

پسنده‌ست با زهدعمار و بوذر

                                                   کند مدح محمود مر عنصرى را  

من آنم که درپاى خوکان نریزم

                                                    مر این قیمتى در لفظ درى را    

 

او ستایش راویژه‌ى خداوند، پیامبران و بزرگان دین مى‌داند و در این باره شعرهاى زیبایی سروده است. او در قصیده‌اى نام همه‌ى پیامبرانى را که در قرآن آمده است آورده است و درقصیده‌اى دیگر از عشق خود به قرآن و پیامبر اسلام چنین گفته است  :

 

گزینم قرآنست ودین محمد

                                               همین بود ازیرا گزین محمد

یقینم که من هردوان را بورزم

                                                یقینم شود چون یقین محمد

کلید بهشت ودلیل نعیم

                                             حصار حصین چیست؟ دین محمد

 

وی برای علی (ع) و فرزندانش احترام زیادی قائل است و بر این باور است که جوانمردى و بزرگى را پس از پیامبر اکرم(ص) تنها باید از على و فرزندانش آموخت :

 

یافت احمد به چهل سال مکانى که نیافت    

                                           به نود سال براهیم از آن عرش عشیر

 

على آن یافت زتشریف که زو روز غدیر

                                       شد چو خورشید درخشنده در آفاق شهیر

 

گر به نزد تو به پیریست بزرگى،سوى من

                                          جزعلى نیست بنایت نه حکیم و نه کبیر

 

با این همه ناصرخسرو شعرهایى در ستایش المستنصر بالله، خلیفه‌ى فاطمى، دارد که از نقطه ضعف‌هاى او به شمار مى‌آید. ناصرخسرو او را جانشین پیامبر معرفى مى‌کند و مى‌گوید :

 

میراث رسول است به فرزندش از او علم  

                                         زین قول که او گفت شما جمله کجایید

 

فرزند رسول است،خداوند حکیمان  

                                                امروز شما بى‌خردان و ضعفایید

 

از دیگر ویژگى‌هاى شعر ناصر خسرو، فراخواندن مردم به خودشناسى است که در کتاب روشنایى نامه به این امر زیاد پرداخته است زیرا  خودشناسى رانخستین گام در راه شناخت جهان هستى مى‌داند و مى‌گوید :

 

بدان خود را که گر خود را بدانى    

                                      ز خود هم نیک و هم بد را بدانى

 

شناساى وجودخویشتن شو                            

                                        پس آن‌گه سرفراز انجمن شو   

 

چو خود دانى همه دانسته باشى    

                                   چو دانستى ز هر بد رسته باشى  

 

ندانى قدر خودزیرا چنینى                            

                                          خدا بینى اگر خود را ببینى   

      

تفکر کن ببین تااز کجایى     

                                            درین زندان چنین بهر چرایى

 

 

ناصرخسرودر نگاه اندیشمندان

 

ناصرخسرو هر چنداز مردم روزگار خود بى‌مهرى های فراوانى دیدو بخش زیادی از عمر خود را در غربت ودلتنگی  گذراند ، اما اکنون پس از قرن هاشخصیت و آثار وی در میان اندیشمندان دنیا ، جایگاه ویژه‌اى دارد . آندرىیوگینویچ برتلس، پژوهشگر روسى، درباره‌ى توجه به شعر او مى‌گوید:« شعرهاى اخلاقى و پندآموز او در برنامه‌ى درسى ایران و تاجیکستان گنجانده شده و مطبوعات ایران به آثارونوشته‌هاى ناصر علاقه‌ى فراوان نشان مى‌دهند. شعرها و کتاب‌هاى اوروز به روز در شرق و غرب توجه‌ بیش‌ترى را به خود جلب مى‌کند و ضرورت پژوهش ومطالعه‌ى آثار وى هر روز آشکارتر مى‌شود»

 

آربرىدرباره‌ى روح آزادگى ناصرخسرو مى‌گوید: «پیشینیان ناصرخسرو در مدح شاهان وشاهزادگان قصیده سرایى‌ها مى‌کردند ولى موضوع‌هاى ناصرخسرو تنها به ذکر توحید وعظمت الهى و اهمیت دین و کسب پرهیزگارى و تقوى و پاکدامنى و عفت و فضیلت و خوى نیک و تعریف از علم منتهى مى‌شود. علامه قزوینى نیز او را شاعرى بلندمرتبه و سترگ واخلاقى مى‌شمارد و سراسر آثارش را نفیس و پرمایه و معنوى مى‌داند »

 

دکتر ذبیح الله صفا، پژوهشگر ادبیات ایران، پیرامون ویژگى‌هاى شعر ناصرخسرو مى‌گوید:« ناصرخسرو بی گمان یکی از شاعران بسیار توانا و سخن آور فارسی است و به آنچه دیگرشاعران را مجذوب می کند ، یعنی به مظاهر زیبایی و جمال و به جنبه های دلفریب محیط و اشخاص توجهی ندارد و نظر او بیشتر به حقایق و مبانی و باورهای دینی است .به همین خاطر حتی توصیف های طبیعی راهم برای وروددر مبحث های عقلی و مذهبی به کار می برد.»

 

دکتر عبدالحسین زرین‌کوب پیرامون نیرومندى سخنان ناصرخسرو و شجاعت او در در خرده‌گیرى برستمگران زمان خود چنین مى‌گوید:«سخنانش قوت و عظمت بى‌مانند داشت. مثل سیل گران از بالا به پایین مى‌غلتید و روان مى‌شد. با قوت و صلابت سخن مى‌گفت و خواننده دربرابر او خود را چون مردى مى‌دید که زیر نگاه غول بلندبالایى باشد. نگاه غول خشم‌آلودنه بدخواه. این غول خشم‌آلود خوش قلب، هنوز در دیوان او جلوه دارد که با لحنى ازخشم آکنده سخن مى‌گوید و او را بر این مردم سا

/ 19 نظر / 213 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Socks

سلام دوست عزیز, درصورتی که نیاز به اکانت ساکس داری آی دی زیر تماس بگیرید. mehtism@yahoo.com فقط 2 هزار تومان

خانومی

وبلاگت خیلی خوبه فقط نظر منو کم داشت که گذاشتم ! یه سری هم به من بزن چون سایت من هم تو را کم داره ! بیا ادرستو تو سایت من ثبت کن خوشحال میشم خانومی

پریسا

سلام به دوست خوبم.منم اومدم سر زدم. حتما بیا که کلی مطلب آپدیت کردم

بچه تهرون

سلام وبلاگت را دیدم باحال بود راستی من یه سایت دیدم جالب بود چرا ؟چون وبلاگت را توش ثبت کنی اتوماتیک آدرس وبلاگتو می فرسته تو فیس بوک؛توییتر؛لینکدین فقط کافیه تا پست دادی بری لینک پستت را بذاری تو این سایت برو امتحان کن مفیده

باران

عجب وبلاگ خوشگلی داری مثل سایت می مونه بیا با هم تبادل آدرس داشته باشیم یه سری به صفحه تبادل آدرس من بزن خداییش بیا ضرر نداره لااقل برای گذاشتن این نظر بیا منتظرتم

بخرش

یه مدته ما ایرانی ها از هرچیز و هر کس و هر اتفاقی طنز و جوک و لطیفه میسازیم اونم به چه شیرینی... مردمان شوخ طبعی هستیم من نمیدونم اوضاع اقتصادی شما یا اطرافیانتون چطوره ولی حتما تاحالا چشمتون به صف های جلوی خودپردازها که محتاج یارانشون هستن افتاده، شاید ندیدین تاحالا خانومی بره بقالی بگه آقا 500 تومن پنیر بدین و شرمنده دست خالی برگرده ولی عکسای صف های طویل برنج هندی رو دیدین. درسته بعضی مواقع بعضی از ما 5 صبح بر دار کردن یک انسان رو بی تفاوت به تماشا می ایستیم ولی آیا لطیفه ساختن و به طنز گرفتن این گرانی ها که واقعا کمر عده ای از هموطنان مارو شکسته انسانی و اخلاقیه؟ باور ندارید بعضی از خانواده ها شب با شکم گرسنه میخوابن؟ تصور کردین کارگری که ماه هاست حقوق ناچیزشو نگرفته الان چطور تو چشم بچه هاش میتونه نگاه کنه؟ من نوعی اگر چیز زیادی ندارم که دست کسی رو در این روزگار سرد بگیرم وجدانم اندکی آسودست که مصائب همنوعانم رو به مضحکه نمیگیرم شاید بین همین کسانی که این جوک ها و لطیفه هارو براشون میفرستیم کسی باشه که به نان شبش محتاج باشه، تصور کردین چه حسی خواهد داشت وقتی میبینه انچه براش میگذره برای دیگران طنز

شیرین

سلام دوست وبلاگ نویس, وبلاگت خوبه امبدوارم موفق باشی و یه روز یکی از وبلاگ نویسای معروف ایران بشی می خوام با هم بیشتر در ارتباط باشیم بیا وبلاگتو توی سایت من ثبت کن تا ادرستو داشته باشم بتونم هر روز بهت سر بزنم مرسی شیرین

پریسا

سلام, یارانه های عید هم اعلام شد,خبرهای جدید رو می تونی توی سایتم بخونی. راستی عید شما هم مبارک پیشاپیش

پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا