پست های ارسال شده در آدر سال 1391

احوال و آثار مشاهیر ادب پارسی

  حافظ خیام سعدی فردوسی مولوی نظامی پروین اعتصامی عطار سنایی وحشی رودکی ناصرخسرو منوچهری فرخی خاقانی مسعود سعد انوری اوحدی خواجوی کرمانی عراقی صائب تبریزی شبستری جامی هاتف اصفهانی ابوسعید ابوالخیر بهار باباطاهر محتشم شیخ بهایی سیف فرغانی فروغی عبید زاکانی امیرخسرو شهریار
/ 0 نظر / 32 بازدید