مقاله کاغذ زر غلامحسین یوسفی

                           

کاغذِ زر
غلامحسین یوسفی

«بشریت به سعدی علاقه‌مند است... سعدی شاعرِ دوستی، محبت، قهرمانی، ایثار، بخشندگی، صفا و عنایتِ الهی است.»1
امرسن*
که در «محاضرات» راغب اصفهانی نیز می‌خوانیم: دوست تو کسی است که در شدت و سختی مراعات احوال تو را کند، در فراخی همه را اهل مراعات می‌یابی:
صدیقک من یر عاک عند شدیده*
فکلّ تراه فی الرخاء مُراعیا37*

فرانسویان هم می‌گویند:
Le Malheur la Pierre de touche de Lamitie:
یعنی بدبختی محک دوستی است. یا این مثل:
که چون بچة شیر نر پرروی*
چو دندان کند تیز کیفر بری38*

*یکی بچة گرگ می‌پرورید*
چو پرورده شد خواجه بر هم درید39*

در کتب عربی40 نیز حکایتی آمده است که گروهی از عرب‌ها کفتاری را برانگیختند. کفتار به خیمة شیخ قبیله وارد شد... شیخ برای او شیر آورد و به او نوشانید تا جان گرفت. پس روزی شیخ خوابید، کفتار بر او پرید و کُشتش.41 فرانسویان هم می‌گویند:
Nourris un corbeau, il te crevera I'oeil.
کلاغی را غذا بده، چشمت را کور خواهد کرد.
غرض آن که بسیار امکان دارد مفاهیم مَثَل ـ که «محصول فهم عموم» است42 ـ بین ملل و اقوام گوناگون مشترک باشد.
حالا ببینیم سخنان سعدی در گلستان ـ که حالت مثل یا مثل گونه پیدا کرده ـ از چه قبیل است. شهرت و رواج سخنان او که روزگار قدیم بر زبان مردم جاری شده است و هنوز رواج دارد و به تعبیر قدما «فاش للاستعمال» شدن آنها نمودار آن است که کلام او شرایط و مزایا و نیروی آن را داشته که در شمار امثال و حکم مردم ایران در آید. برتراند راسل مَثَل را حاکی از خرد و حکمت خلقی کثیر و قریحه و لطف بیان فردی واحد43 می‌انگارد. کلمات و امثال سایر سعدی نیز واجد چنین صفتی است. مثلاً مقدمة سعدی بر گلستان آن‌قدر پرمعنی و از لحاظ بیان قوی است که هر جملة آن شهرت و نفوذی خاص پیدا کرده و از لحاظ بیان قوی است که هر جملة آن شهرت و نفوذی خاص پیدا کرده و شاید همین مقدمه نیز در ترویج و معروفیت کتاب در حد خود تأثیر داشته است: «منت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نَفَسی که فرو می‌رود ممدّ حیات است و چون برمی‌آید مفرّح ذات. پس در هر نَفَسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب...»
سخنان مشهور سعدی از لحاظ مفهوم و معنی یا حاوی امثال و حکم پیشینیان است که وی چیکدة آنها را در الفاظی دلنشین و مؤثر بیان کرده است و یا حاصل تجربه‌ها و دریافت‌های خود اوست که چندان سنجیده و پر مغز و عبرت‌آموز است که در طی قرون و نسل‌ها جلب توجه عموم را کرده و زبانزد شده است، نظیر: «همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال».44
توجه به فرهگ غنی سعدی سبب شده است که منتقدان فرنگی بنویسند: وقتی اروپا در ظلمت قرون وسطی گرفتار بود، جهان سعدی همة آفتاب مشرق زمین را در دسترس داشت45. از طرف دیگر برخورداری سعدی از تفکر و تخیّل قوی و آوردن تصاویر بدیع و متعدد از برای یک موضوع و روشنی و سادگی سبک او ـ که نظر هانری ماسه را نیز جلب کرده است46ـ از موجبات حسن قبول و رواج سخن اوست. مثلاً یک‌جا می‌گوید: «عالِمِ بی عمل درخت بی‌بر» است و چند سطر بعد، تشبیهی دیگر از برای همین مفهوم می‌آورد: «عالِم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل»47؛ یا: «پنجه با شیرزدن و مشت با شمشیر کار خردمندان نیست»48، که دو تشبیه و دو تعبیر است برای پنجه در افکندن با قوی‌تر یعنی کاری نسنجیده و ناخردمندانه.
به علاوه از لحاظ گزینش و زدودگی کلمات و حُسن ترکیب و لطف بیان، قدرت قریحة سعدی شگفت‌آور است، به حدی که هر اندیشة معروف و معهود را می‌تواند به‌چنان کسوت زیبایی درآورد که پر تأثیر و پایدار بماند. مثلاً وقتی می‌گوید: «سگِ حق‌شناس به از آدمیِ ناسپاس»49، بر حق‌شناسی و وفای سگ تکیه کرده که مسلم و مشهور است؛ بعد در مقابل حق‌شناسی او، «ناسپاسی» را ذکر کرده که درست در قطب مخالف است. آن‌گاه «آدمیِ ناسپاس» را فروتر از سگ به شمار آورده که نهایت استخفاف و فروداشت است. بنابراین دو طرف قیاس: سگِ‌ حق‌شناس و آدمیِ ناسپاس است که به واسطة سجع ر قراین، ‌از لحاظ صوت و موسیقی کلام نیز هر چه مشخص‌تر شده است و مقایسه با کلمة کوتاه «به از» برگزار شده که حداکثر ایجاز است. به این سبب است که در این جمله هیچ تصرفی نمی‌توان کرد که به زیبایی آن لطمه‌ای وارد نیاورد. «حد همین است سخندانی و زیبایی را».
یا در این جملة‌ مشهور: «زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری»50 ـ که نمودار ناسازگاری جوان و پیر است ـ علاوه بر تقابل و تضاد این دو، «پهلو» دارای دو معنی است: یکی «تهیگاه» و دیگری «کنار». «نشیند» نیز دو معنی دارد: اول به معنی «فرو رفتن»، دوم به معنی «جلوس». منتهی پهلو به معنی کنار و نشیند به معنی جلوس، در جمله نیامده و به قرینه حذف شده است، یعنی این هر دو مفهوم مخذوف از عبارتِ «در پهلو نشیند» مذکور، فهمیده می‌شود. این ایجاز فوق‌العاده است که مفاهیم را در قالب الفاظی اندک گنجانده است و زیبایی سخن نه فقط برا ثر ایجاز، بلکه ناشی از حسن ترکیب و تألیف است. تأکیدی که طرفداران اصالت صورت و قالب51 در اثبات نظر خود دارند نیز از همین نکته مایه می‌گیرد که مفاهیم و معانی چه بسا بدیع و تازه نباشد بلکه قدرت بیان و لطف ترکیب52 و نحوة ارایه و عرضه است که به اثر هنری، جلا و تأثیری خاص می‌بخشد.
اما شهرت و رواج سخن ـ که لازمة امثال و حکم است ـ در مورد کلام سعدی محتاج به گفتگو نیست. قرن‌ها می‌گذرد که سخنان زبده و پرمغز و موجز او بر زبان فارسی‌گویان و فارسی‌خوانان از عارف و عامی و عالی و دانی جاری است، چنان‌که این خصیصه نظر دیگران را نیز به خود جلب کرده است.53
نگارنده در این‌جا با تأمل در گلستان سعدی آن قسمت از سخنان او را ـ که صورت مثل پیدا کرده و یا به حفظ وضبط فارسی‌دانانِ کتاب خوانده در آمده و مثل گونه است ـ فراهم آورده که از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد. ممکن است در بین آنها احیاناً سخنانی دیده شود که مورد تأیید مردم روزگار ما نباشد. گلستان سعدی، چنان‌که در جای دیگر بحث کرده‌ام54، نموداری است از فراز و نشیب‌های دنیا، به خصوص آن‌گونه که سعدی آن را لمس و تجربه کرده است و پیشینیان و مردم عصر وی با آن روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین باید نحوة تلقی و برخورد آنان را با هر چیز نیز در نظر داشت. تأمل در این صفحات نمودار نفوذ کلام سعدی در افواه و افکار مردم فارسی‌خوان در ایران و افغانستان و آسیای صغیر و شبه قارة هندوستان تواند بود:
آ
ـ آتش سوزان نکند با سپند*
آن‌چه کند دود دل دردمند**

 

ـ آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست.
ـ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟.
ـ آن شنیدستی که در اقصای غور*
بار سالاری بیفتاد از ستور*

 

گفت چشم تنگ دنیا دوست را*
یا قناعت پر کند یا خاک گور*

ـ آن‌که بر دینار دسترس ندارد در همه دنیا کس ندارد.

 

 

ـ پارسایان روی در مخلوق*
پشت بر قبله می‌کنند نماز*

 

ـ آن‌نه‌من‌باشم‌که‌روزجنگ‌بینی‌پشت‌من*
آن‌منم‌گردرمیان‌خاک‌وخون‌بینی‌سری*

 

ـ آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین*
گر نغمه کند ور نکند  دل بفریبد*

 

ـ آهنی را که موریانه بخورد*
نتوان برد از او به صیل، زنگ*

 

ـ با سیه دل چه سود گفتن وعظ*
نرود میخ آهنین در سنگ*

الف
ـ ابر اگر آب زندگی بارد*
 هرگز از شاخ بید برنخوری*

 

با فرومایه روزگار مبر*
 که از نی بوریا شکر نخوری*

 

ـ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند*
 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری*

 

همه از بهر تو سرگشته و فرمان‌بردار*
 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری*

 

ـ ابلهی که او روز روشن شمع کافوری نهد*
 زودبینی کش به شب روغن نباشد در چراغ*

 

ـ از بدان نیکویی نیاموزی*
 نکند گرگ پوستین دوزی؛*

 

رک: گرنشیند فرشته‌ای بادیو...

ـ از دریچة چشم مجنون باید در جمال لیلی نظر کردن.
ـ از دست و زبان که برآید*
که از عهدة شکرش به در آید*

 

ـ از صحبت دوستی به رنجم*
که اخلاق بدم حسن نماید... *

 

که او دشمن شوخ چشم ناپاک؟*
تا عیب مرا به من نماید*

 

ـ اسب تازی دو تگ رود به شتاب*
واشتر آهسته می‌رود شب و روز*

 

ـ اسب تازی وگر ضعیف بود*
هم‌چنان از طویله‌ای خر، به*

 

ـ اسب لاغر میان به کارآید*
روز میدان، نه گاو پرواری*

 

ـ استاد معلم چو بود بی آزار*
خرسک بازند کودکان در بازار*

 

ـ  اشتر به‌شعرعرب، در‌حالت است و طرب*
گر ذوق نیست تو را، کژ طبع جانوری*

 

ـ ...افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست؛ رک: آتش ـ نشاندن و...
ـ اگر باران به  کوهستان نبارد*

 

رک: چو دخلت نیست...
ـ اگر حنظل خوری از دست خوشخوی*
به از شیرینی از دست ترش روی*

 

ـ اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی*
برآورند غلامان او درخت از بیخ*

 

ـ اگر ژاله هر قطره‌ای دُر شدی*
چو خر مُهره بازار از او پُر شدی*

 

ـ اگر شب‌ها همه قدر بودی شب قدر بی قدر بودی.
ـ اگر صد ناپسند آید زدرویش*
رفیقانش یکی از صد ندانند*

 

و گر یک بذله گوید پادشاهی*
از اقلیمی به اقلیمی رسانند*

 

ـ امشب‌مگربه‌وقت‌نمی‌خوانداین‌خروس؟*
عشاق‌بس‌نکرده‌هنوزازکناروبوس*

 

ـ امید هست که روی ملال در نکشد*
ازاین‌سخن‌که‌گلستان نه جای دلتنگی است*

 

ـ اندرون از طعام خالی دار*
تا در او نور معرفت بینی*

 

ـ اندک اندک خیلی شود و قطره‌قطره سیلی گردد.
ـ انگور نوآورده ترش طعم بود*
روزی دو سه صبر کن که شیرین گردد*

 

ـ اول اردیبهشت ماه جلالی*
بلبل گوینده بر منابر قضبان*

 

ـ اول اندیشه وانگهی گفتار
ـ ای برتر از خیال و قیاس‌وگمان و وهم*
وز هرچه‌ گفته‌اندوشنیدیم و خوانده‌ایم*

 

مجلس تمام گشت و به‌آخر رسید عمر*
ما هم‌چنان در اول وصف تو مانده‌ایم*

 

ـ ای بسا اسب تیزرو که بماند*
که خر لنگ جان به منزل برد*

 

ـ ای تهیدست رفته در بازار*
ترسمت پُر نیاوری دستار*

 

ـ ای دل عشاق به دام تو صید*
ما به تو مشغول و تو با عمرو و زید*

 

ـ ای سیر! تو را نان جوین خوش ننماید*
معشوق‌من‌است‌آن‌که‌به‌نزدیک‌توزشت است*

 

ـ ای کریمی که از خزانة غیب*
گبر و ترسا وظیفه خور داری*

 

دوستان را کجا کنی محروم*
تو که با دشمن این نظر داری؟*

 

ـ ای که پنجاه رفت و در خوابی*
مگر این پنج روز دریابی*

 

ـ ای گرفتار پای بند عیال*
دیگر آسودگی مبند خیال*

 

ـ ای مردان بکوشید یا جامة زنان بپوشید.
ـ ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز*
که آن سوخته را جان شد و آواز نیامد*

 

این مدعیان در طلبش بی خبرانند*
که آن را که خبر شد خبری باز نیامد*

 

ـ این دو چیزم به گناه انگیختند*
بخت نافرجام و عقل ناتمام*

 

گر گرفتارم کنی مستوجبم*
ور ببخشی عفو بهتر که انتقام*

 

ـ این سخن از دیگری پرس که آن نظر که مرا با توست جز هنر نمی‌بینم.
ـ این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر!.
ب
ـ با این همه جور و تندخویی*
بارت بکشم که خوب رویی*

 

ـ باران که‌درلطافت‌طبعش خلاف نیست*
در باغ لاله روید و در شوره‌زار، خس*

 

ـ باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی‌دریغش همه‌جا کشیده.
ـ با سیه دل چه سود گفتن وعظ*
نرود میخ آهنین در سنگ؛*

رک: آهنی را که...

 

مرد باید که گیرد اندر گوش*
ور نوشته است پند بر دیوار*

 

ـ با فرومایه روزگار مبر*
که از نی بوریا شکر نخوری؛*

 

رک: ابر اگر آب زندگی...
ـ بالای سرش زهوشمندی*
می‌تافت ستارة بلندی*

ـ با وجودت زمن آواز نیاید که منم.

 

دلیل راه تو باشد به عزّ دانایی*

 

ـ به تندی سبک دست بردن به تیغ*
به دندان برد پشت دست دریغ*

 

ـ بخت و دولت به کاردانی نیست.

 

 

رک: فریدون گفت نقاشان...
ـ بدان کرم که تو داری امیدواری هست.
ـ به دست آوردن دنیا هنر نیست*
یکی را گر توانی دل به دست آر*

ـ برآن‌چه می‌گذرد دل منه که دجله بسی*
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد*

گرت زدست برآید چو نخل باش کریم*
ورت زدست نیاید چو سرو باش آزاد*

ـ برادر که در بند خویش است نه برادر و نه خویش است.
ـ بر رسولان پیام باشد و بس.
ـ بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش غیب نمی‌دانم.
ـ برگ عیشی به گور خویش فرست*
کس نیارد زپس، زپیش فرست*

ـ بزرگ زادة نادان به شهر وا ماند*
که در دیار غریبش به هیچ نستانند*

ـ بزرگش نخوانند اهل خرد*
که نام بزرگان به زشتی برد*

ـ بزرگی به عقل است نه به سال.
ـ بسا نام نیکوی پنجاه سال*
که یک نام زشتش کند پایمال*

ـ بکوشید یا جامة زنان...: رک: ای مردان بکوشید...
ـ بگفت آن‌جا پری‌رویان نغزند*
چو گل بسیار شد پیلان بلغزند*

ـ بگفت احوال ما برق جهان است*
دمی پیدا و دیگر دم نهان است*

گهی بر طارم اعلی نشینیم*
گهی بر پشت پای خود نبینیم*

ـ بگفتا نیک‌مردی کن نه چندان*
که گردد خیره گرگ تیز دندان*

بمیر تابرهی‌ای‌حسود که‌این‌رنجی است*
که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست*

ـ بندة حلقه به گوش ار ننوازی برود...؛ رک: هر که فریاد رس روز...
ـ بنده همان به که زتقصیر خویش*
عذر به درگاه خدا آورد*

ورنه سزاوار خداوندیش*
کس نتواند که به جا آورد*

ـ بنی آدم اعضای یکدیگرند*
که در آفرینش ز یک گوهرند*

چو عضوی به درد آورد روزگار*
دگر عضوها را نماند قرار*

تو که از محنت دیگران بی‌غمی*
نشاید که نامت نهند آدمی*

ـ بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.
ـ بوی پیاز از دهن خوب‌روی*
نغزتر آید که گل از دست زشت*

ـ بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
ـ به از روی زیباست آواز خوش*
که آن حظّ نفس است و این قوت روح*

ـ به تمنای گوشت مردن به*
که تقاضای زشت قصابان؛*

رک: ترک احسان خواجه اولی‌تر...
ـ به چشم خویش دیدم در بیابان*
که آهسته سبق بُرد از شتابان*

سمند باد پای از تگ فرو ماند*
شتربان هم‌چنان آهسته می‌راند*

ـ به چه کار آیدت زگل طبقی*
از گلستان من ببر ورقی*

گل همین پنج روز و شش باشد*
و این گلستان همیشه خوش باشد*

ـ به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیة اصحاب را.
ـ به دریا در منافع بی شمار است*
وگر خواهی سلامت بر کنارست*

ـ به دست آهن تفته کردن خمیر*
به از دست بر سینه پیش امیر*

ـ به روزگار سلامت شکستگان درباب*
که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند*

چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی*
بده وگرنه ستمگر به زور بستاند*

ـ به‌عذر وتوبه‌توان رستن از عذاب خدای*
ولیک می نتوان از زبان مردم رست*

ـ به کارهای گران، مرد کاردیده فرست*
که شیر شرزه در آرد به زیر خمّ کمند*

ـ به نطق  آدمی بهتر است از دواب*
دواب از توبه، گر نگویی صواب*

ـ بیار آن‌چه داری ز مردیّ و زور*
که دشمن به پای خود آمد به گور*

ـ بی هنر را به هیچ کس مشمار؛ رک: گرفریدون شود...
پ
ـ پادشاهان به صحبت خردمندان از‌ آن محتاج‌ترند که خردمندان به قربت پادشاهان.
ـ پادشاهی پسر به مکتب داد*
لوح سیمینش بر کنار نهاد*

برسر لوح او نبشته به زر*
جور استاد به زمهر پدر*

ـ پادشاهی که طرح ظلم افگند*
پای دیوار ملک خویش بکند؛*

رک: نکند جور پیشه سلطانی…
ـ پارسا را بس این‌قدر زندان*
که بود هم طویلة رندان*

ـ پارسایان روی در مخلوق*
پشت بر قبله می‌کنند نماز*

ـ پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است*
تربیت نااهل راچون گردکان‌برگنبد است*

ـ پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای منکر نبرد.
ـ پشه چو پر شد زند پیل را*
با همه تندی و صلابت که اوست*

مورچگان را چو بود اتفاق*
شیر ژیان را بدرانند پوست*

ـ پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر کار خردمندان نیست.
ـ پند گیر از مصائب دگران*
تا نگیرند دیگران به تو پند*

ـ (حقیقت تصوف): پیش از این طایفه‌ای در جهان بودند به صورت پریشان و به معنی جمع، اکنون جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان.
ت
ـ تا تریاق از عراق آورده شود مار گزیده مرده بود.
ـ تا توانی درون کس مخراش*
که اندرین راه خارها باشد*

کار درویش مستمند برآر*
که تو را نیز کارها باشد*

ـ تا رنج نبری گنج برنداری… .
ـ تا مرد سخن نگفته باشد*
عیب و هنرش نهفته باشد*

ـ ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی*
که‌این‌ره که‌تومی‌روی‌به‌ترکستان‌است*

ـ ترک احسان خواجه اولی‌تر*
که احتمال جفای بوّابان*

به تمنای گوشت مُردن به*
که تقاضای زشت قصابان*

ـ ترک دنیا به مردم آموزند*
خویشتن سیم و غله اندوزند*

ـ تشنگان را نماید اندر خواب*
همه عالم به چشم، چشمة آب*

ـ تندرستان را نباشد درد ریش*
جز به هم‌دردی نگویم درد خویش*

گفتن از زنبور، بی‌حاصل بود*
با یکی در عمر خود ناخورده نیش.. *

سوز من با دیگری نسبت مکن*
او نمک بر دست و من بر عضو ریش*

ـ تمام آن‌گه شود به حقیقت که پسندیده آید… .
ـ توانم آن‌که نیازارم اندرون کسی*
حسود را چه‌کنم کلو خود به‌رنج در است*

ـ توان به‌حلق فرو بردن استخوان درشت*
ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف*

ـ توانگری به هنر است نه به مال.
ـ تو پاک‌باش و مدار ازکس ای برادر باک*
زنند جامة ناپاک گاز ران بر سنگ*

ـ تو که از محنت دیگران بی‌غمی… رک: بنی‌آدم اعضای…
ـ تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.
ـ تو نیکو روش باش تا بدسگال*
به نقص تو گفتن نیابد مجال*

ـ تهیدستان را دست دلیری بسته است و پنجة شیری شکسته.
ج
ـ جوانمردی و لطف است آدمیّت*
همین نقش هیولایی مپندار…*

چو انسان را نباشد فضل و احسان*
چه فرق از آدمی تا نقش دیوار*

ـ جور استاد به ز مهر پدر؛ رک: پادشاهی پسر به مکتب داد…
ـ جوهر اگر در خلاب افتد هم‌چنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس.
ـ جوی زر بهتر از پنجاه من زور.
ـ جهان‌دیده بسیار گوید دروغ.
چ
ـ چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد.
ـ چشم بداندیش که بر کنده باد*
عیب نماید هنرش در نظر*

ور هنری داری و هفتاد عیب*
دوست نبیند به جز آن یک هنر*

ـ چو از قومی یکی بی‌دانشی کرد*
نه کهِ را منزلت ماند نه مِه را*

شنیدستی که گاوی در علف خوار*
بیالاید همه گاوان ده را*

ـ چو باد اندر شکم پیچید فروهل*
که باد اندر شکم بار است بر دل*

ـ چوب تر را چنان که خواهی پیچ*
نشود خشک جز به آتش راست؛*

رک: هر که در خردیش…
ـ چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن*
که می‌گویند ملاّحان سرودی*

اگر باران به کوهستان نبارد*
به سالی دجله گردد خشک رودی*

ـ چو در بسته باشد چه داند کسی*
که جوهر فروش است یا پیله ور؛*

رک: زبان در دهان ای خردمند…
ـ چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی؛ رک: شنیدم گوسپندی را بزرگی…
ـ چو عضوی به درد آورد روزگار*
دگر عضوها را نماند قرار؛*

رک: بنی آدم اعضای...
ـ چو کم خوردن طبیعت شد کسی را*
چو سختی پیشش آید سهل گردد*

و گر تن پرور است اندر فراخی*
چو تنگی بیند از سختی بمیرد*

ـ چون پیر شدی زکودکی دست بدار*
بازی و ظرافت به جوانان بگذار*

ـ چو یک بار گفتی مگو باز پس*
که حلوا چو یک بار خوردند بس؛*

رک: سخن گرچه دلبند و ...
ـ چو خوش گفت زالی به فرزند خویش*
چو دیدش پلنگ افگن و پیلتن*

گر از عهد خردیت یاد آمدی*
که بیچاره بودی در آغوش من*

نکردی در این روز بر من جفا*
که تو شیر مردی و من پیرزن*

ـ چه دانند مردم که در خانه کیست*
نویسنده داند که در نامه چیست*

ـ چه غم دیوار امت را که‌دارد چون تو پشتیبان*

  چه باک از موج بحر آن‌را که باشد نوح، کشتیبان*

ح
ـ حاجت مشاطه نیست روی دلارام را.
ـ حکایت بر مزاج مستمع گوی*
اگر خواهی که دارد با تو میلی*

هر آن عاقل که با مجنون نشیند*
نباید کردنش جز ذکر لیلی*

خ
ـ خانه از پای بند ویران است؛ رک: خواجه در بند نقش...
ـ خانة دوستان بروب و درِ دشمنان مکوب.
ـ خبری که دانی دلی بیازاد تو خاموش تا دیگری بیارد.
ـ خر باربر به که شیر مردم در.
ـ خطا بر بزرگان گرفتن خطاست.
ـ خفته را خفته کی کند بیدار؟ رک: باطل است آن‌چه مدعی...
ـ خلاف رأی سلطان رأی جُستن*
به خون خویش باشد دست شستن*

/ 1 نظر / 62 بازدید
کنی

دست شما درد نکنه من به مقالات دکتر خیلی علاقه دارم