دانستنی های تاریخی

جزایر سه گانه ایرانی نام های تاریخی دارند:

بو موسو ، تنب بزرگ و تنب کوچک

جزایر سه گانه ایرانی ابو موسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ همیشه هویتی ایرانی داشته و خواهند داشت .یکی از راه های حفظ هویت ایرانی این جزایر پاسداشت نام های اصیل و ریشه دار ایرانی آنهاست که نشان از حاکمیت همیشه ایرانی بر این جزایر و نفوذ زبان فارسی در این منطقه دارد.به ویژه در باره ابو موسی بدون اینکه نیازی به تغییر نام باشد بایسته است که در نوشته های پارسی و مکاتبات ،نام این جزیره را درست و با توجه به ریشه آن "بو مو سو" بنویسیم وبخوانیم.

نام اصلی و ایرانی جزیره ابو موسی ؛"بوموسو"آست که با دخالت بیگانگان استعمار گر و به تقلید از نوشته های عربی "بو موسی"و آّبو موسی " گفته و نوشته شده است . واژه فارسی "بوموسو"از دو بخش اصلی تشکیل شده است .بخش نخست این واژه "بوم "است که معنی اصلی آن سرزمین است .بخش دوم آن "سو"است که همان "سو" یاسبز است .به این ترتیب ترکیب "بوم +"ُو+سو" نام اصلی و ایرانی این جزیره است که معنی آن "بوم سبز "یا سرزمین سبز می باشد .

در تایید این نکته ،به نام های فارسی دیگر این جزیره نیز می توان اشاره نمود که در بر گیرنده هر دو جزء "بوم" و "سبز "هستند .این جزیره که از خوش آبو هوا ترین مناطق خلیج فارس است و انواع گیاهان و جانوراو دریایی در ساحل آن به چشم می خورد و از دیر باز دارای آب شیرین ،کشتزار و مراتع خوب بوده ، نزد مردم تو شهر و بندر لنگه و دیگر شهر های پارس تا 80 سال پیش به نام "گپ سبزو"به معنی "سبزه زار بزرگ " شناخته می شد و یا در اسناد تاریخی از آن با نام "بو موو" یاد کرده اند که از دو بخش "بوم"="اوو"یا آّ ب تشکیل شده است و به صورت ّ"بوموف" معرب شده است.

بنابر این شایسته است که در نوشته های بارسی نام این جزیره را درست و با توجه به ریشه ایرانی آن "بو موسو" بنویسیم وبخوانیم.

 

تنب واژه فارسی است

عرب ها که می کوشند نسبتی بین خود و جزایر سه گانه تنب بزرگ تنب کوچک و بوموسو بیدا کنند در نوشته های خود واژه فارسی تنب را معرب کرده و به صورت  "طنب"  می نویسند در صورتی  که "ـطنب "یا "تمب"  واژه ای فارسی سره است که در گویش های محلی جنوب ایران شامل لهجه های لارستانی بندری تنگستانی و دشتستانی به معنای "تبه "و "بشته " یا "تل" می باشد .در خلیج فارس دو جزیره نام تنب بر خود دارند یکی تنب بزرگ و دیگری تنب کوچک.

جزیره تنب بزرگ از دیرباز به نام هایی همچون تمب بزرگ تمب گب تنب مار بزرگ تل مار و...نامیده می شده است . چون در این جزیره در گذشته ای نه چندان دور شمار زیادی مار سمی وجود داشته است.در گویش دریانوردان محلی این جزیره را "تمب گب" نیز می نامند که باز نشان از هویت ایرانی آن دارد.واژه "ننب" در ترکیب نام بسیاری از روستا های بندر لنگه و بو شهر نیز به کار رفته است .نام جزیره "تنب کوچک " نیز بر همین بنیان استوار است.

 

منبع:کانون تاریخ و ایرانشناسی فرهنگ سرای شفق

/ 2 نظر / 13 بازدید
ماسح

سلام و خدا قوت مشخصه زحمت کشیده اید

روشن

افسانه‌سرایی بوموف رشد آموزش جغرافیا شماره پی‌درپی 109، زمستان 1393 http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1350218&l=fa